Fakta om betong

Betong som byggmaterial

Betong är ett av världens viktigaste och mest använda byggmaterial. Det beror på att betong håller hög hållfasthet, bra beständighet, är starkt formbar, ljudisolerande samt att den ej brinner. Varje år tillverkas drygt 5 miljarder m3 betong. När cement och ballast blandas med vatten uppstår en reaktion som får betongen att hårdna. Reaktionen utvecklar värme och detta bidrar till att man även kan gjuta när det är minusgrager. Densiteten på betong varierar mellan 2300-2400 kg/m3.Betongens hållfasthetsklasser

Betong delas in i olika hållfasthetsklasser som betecknas med bokstaven C. Det första värdet anger det lägsta hållfasthetsvärdet på cylindrar och det andra värdet anger det lägsta hållfasthetsvärdet på kuber i respektive klass i MPa. Den tryckhållfasthetsklass som förr hette K30 heter idag C25/30. Vid köp av betong är det bra att veta detta.Ingredienser i betong

Majoriteten av all betong som används i Sverige tillverkas i betongfabriker. I betongfabrikerna blandas ballast (sand, grus och sten), cement och vatten samt eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial. Den färdigblandade betongen transporteras sedan till den arbetsplats där den skall användas. Receptet på betongen varierar beroende på vad den ska användas till. En månad tar det för betong att härda (fullt ut) i normal temperatur. För att härdprocessen ska ske på önskat sätt, bör betongen hållas lite fuktig under härdningen. Fukt kan bevaras genom att man täcker över den nygjutna plattan/väggen med plastfolie eller en presenning. Det går även att vattna på betongplattan för att den ska bli fuktig.Cement

I många fall blandas orden cement och betong ihop. Vad är skillnad mellan cement och betong? Skillnaden är att cement är en ingrediens i betong. Cement påminner mycket om lim och det används för att binda samman sand, grus och stenmaterialet till en betongmassa. Bindemedlet cement tillverkas genom att kalksten och lermineral värms upp till 1300-1450 ˚C. Vid detta tillverkningssteg klumpar materialet ihop sig till cementklinker (sintrar). Därefter kyls cementklinkern och mals tillsammans med gips för att bli cement och få de slutliga bindemedels-egenskaperna. Cementa AB som ingår i koncernen HeidelbergCement, har under flera år haft cementtillverkning i Skövde. Cementa har 100 anställda och kapacitet att tillverka 2000 ton cement per dygn (600 000 ton/år). Den goda tillgången på cement i Skövde har historiskt sett bidragit till ett kostnadseffektivt byggande i regionen. Med hjälp av bulkbil levereras cement ut till betongfabrikerna. Frakt av betong

Färsk betong säljs i kubikmeter och körs ut till byggarbetsplatserna med rotorbil. En rotorbil är en lastbil som har en roterande balja på flaket. Den roterande baljan har som uppgift att hålla betongen flytande och förhindra att den börjar hårdna. Betong börjar hårdna efter ca 2-2,5 timmar och det bidrar till att frakten och avlastningen behöver gå relativt snabbt. Att köra betong till Mariestad tar 30 minuter från Jordstorp och då finns 1,5-2 timmar kvar för avlastning vid byggarbetsplatsen innan betongen stelnar. För att möjliggöra längre frakter kan flytmedel blandas i betongen. Flytmedlet förhindrar att betongen börjar hårdna. På detta sätt är det möjligt att transportera betongen längre sträckor än vad som vanligtvis går. Jordstorps Grus och Betong kör betong till Karlsborg, Hjo, Tibro och många andra samhällen.Armerad betong

I de flesta fall används armering i betong och det beror av att betong har en god tryckhållfasthet men inte lika bra drag- och skruvhållfasthet. Genom att armera betongen i de zoner som utsätts för dragpåkänningar, så kan betongens svagheter kompenseras. Armeringen består vanligtvis av kamjärn som har en mycket god draghållfasthet. Armeringsjärn klipps och bockas i lämpliga längder av en speciell bockmaskin. Armeringsjärn kan även köpas färdigbockad eller som nät (armeringsnät). Armering binds samman genom svetsning eller användning av najtråd.

Kontakta oss


Jordstorps Grus & Betong

Jordstorp

549 93  MOHOLM


Betongstation: 0506-50085

Johannes: 070-5500355

Kvällstid: 0506-50035

Fax: 0506-50082

Johannes Hedbrant