Tillverkning av betong. Jordstorp

Tillverkning av betong

1. Ballastfickor

Vår betongfabrik har 6 st ballastfickor där olika grusfraktioner lagras. Över respektive ballastficka finns det ett avdragbart plåttak som skyddar gruset mot regn, solljus och inflygande skräp. På detta sätt bibehållas en någorlunda konstant fukthalt i gruset. Med lastmaskin laddas ballastfickorna på allt eftersom gruset tar slut. Anledningen till varför vi har 6 st olika ballastfickor är för att vi ska kunna blanda betongsorter som kräver olika ingredienser. I botten på respektive grusficka finns det en lucka som öppnas när den aktuella gruskvalitén ska användas. För att underlätta att gruset ska rinna ned till luckan, startas vibro (vibrerande motor). Ballasten transporteras upp till betongblandaren med transportband eller hund (hiss).2. Vågband

Under ballastfickorna finns ett vågband. Precis som namnet anger, är detta ett band som är upphängt i vågceller. Vågbandet säkerställer att rätt mängd (antal kg) grus från respektive ballastficka tas till betongblandningen. Vågbandet ger öppnings- och stängningssignaler till ballastfickornas bottenluckor.3. Cementsilo

Cement lagras i en cementsilo. När cementsilon börjar ta slut beställs ett lass cement från Skövde ut med bulkbil. Bulkbilen blåser med högt tryck upp cementen i tornet. Cementsilon är den högsta delen på betongstationen och därifrån har man god utsikt. Cement skruvas från cementsilon till betongblandaren. För att få rätt mängd, vägs cementen innan den hamnar i blandaren. Eftersom cement stelnar när det kommer i kontakt med vatten så är det viktigt att cementsilon hålls tät och torr från fukt.4. Vattentank

I vårt fall har vi vågräta vattentankar på marknivå, men på bilden illustreras det med en vattensilo som står lodrätt. Flottörer säkerställer att rätt vattennivå i respektive vattencistern hålls. Vattentankarna är isolerade mot kyla, vilket möjliggör tillverkning av betong även vintertid. Från vattentankarna pumpas vattnet till betongblandaren genom isolerade rör. En mätare räknar av hur många kilo vatten som pumpas och när rätt mängd erhållits i betongen, stängs pumpen av. Principen påminner om Karlsborgs vattenslussar.5. Betongblandare

Betongblandaren blandar ballast, cement och vatten till en jämn betongmassa. Det brukar talas om två olika sorters betongblandare, frifallblandare och tvångsblandare. I vårt fall använder vi en tvångsblandare för att mixa betongen vid vår betongstation utanför Töreboda. Det tar endast några minuter för betongblandaren att skapa den rätta konsistensen. Därefter öppnas luckor i botten av betongblandaren och betongen leds ner till väntande rotorbil som står parkerad under blandaren. I folkmun benämns betongblandare i vissa fall felaktigt med ordet cementblandare.

Kontakta oss


Jordstorps Grus & Betong

Jordstorp

549 93  MOHOLM


Betongstation: 0506-50085

Johannes: 070-5500355

Kvällstid: 0506-50035

Fax: 0506-50082

Johannes Hedbrant